Welkom:

Welkom bij Stichting DLZA (Digitale Leeromgeving Zend Amateurs)

In ongeveer 10 weken gaan we je helpen om de leerstof voor het N-examen of F-examen
voor zendamateurs bij te brengen. En dit alles helemaal gratis, het aanschaffen van een
leuke zendontvanger en de daarbij behorende antenne inrichtingen zijn al duur genoeg!

Op de afbeeldingen hierboven zien we verschillende DLZA-cursisten die ondertussen
op de beschikbare amateur-banden vele leuke verbindingen maken.


Wilt u gebruik maken van frequentiebanden die bestemd zijn voor radiozendamateurs?
Dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Wel moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze zijn beschreven in de ”gebruikersbepalingen amateur frequentiegebruik”.

Ook moet u beschikken over de vereiste technische kennis, het Agentschap Telecom
laat deze kennis toetsen door middel van een amateur-examen. Legt u dit met succes
af, dan hoeft u zich alleen nog maar aan te melden bij het Agentschap Telecom die
aan U een registratiebewijs zal verzenden met daarop uw eigen radio-roepnaam.


Leuk dat je jezelf hebt/gaat opgegeven voor een van de DLZA cursussen.
De 'Novice-registratie', met dit type registratiebewijs kan je experimenteren en
radioverbindingen maken op verschillende amateur banden.
De banden VHF en de UHF hebben doorgaans een beperkte reikwijdte
(tot ongeveer 100 kilometer). Op de hoogfrequent banden (HF) is het mogelijk
om verbindingen te maken met mede amateurs over de gehele wereld.


Het maximaal toegepaste zendvermogen is afhankelijk van het type amateur vergunning
dat we voorheen kende als het registratiebewijs. Maar voordat we mogen uitzenden op die
amateur-banden zullen we eerst door de lesstof moeten van de DLZA.


Veel plezier bij de studie gewenst, het DLZA-Team.


© 2014 - Stichting DLZA
    Van Harte welkom bij Stichting DLZA
Digitale Leeromgeving Zend Amateurs: