Opbouw Cursus

In de leeromgeving hebben wij 5 cursussen, N, N-examen, F, F-examen en CW. Als je je inschrijft voor de N krijg je toegang tot de N-cursus en als je voldoende resultaat hebt bereikt bij de testen, krijg je toegang tot de cursus N-examen. Dit is om te voorkomen dat je alleen examens gaat leren; je moet als zendamateur niet alleen examens kunnen maken. Ditzelfde geldt voor de F-cursus.

De N en F cursus

De cursussen N en F houden de volgorde aan zoals die zijn opgesteld in de exameneisen zoals door RDI opgesteld. Dit is niet altijd de meest logische volgorde om te leren, maar praktisch wel het meest eenvoudig, zeker als er veranderingen worden doorgevoerd in de exameneisen. Download hier de exameneisen N en hier de exameneisen F rechtstreeks bij het cbr.

Een hoofdstuk is opgebouwd uit meerdere sub-hoofdstukken. Na het doornemen van zo een sub-hoofdstuk krijg je in de meeste gevallen een testje. Je kunt dit testje altijd en zo vaak je wilt, doen.

Aan het einde van elk hoofdstuk bevindt zich de eindtoets van dat hoofdstuk. Hierin komen de vragen voor die over dit hoofdstuk gesteld zijn op examens. Het zijn echte examenvragen. Een eindtoets kun je pas maken als je de eindtoets van het vorige hoofdstuk met goed gevolg hebt afgelegd.

In de testen worden niet alleen vragen gesteld en antwoorden gegeven, maar worden de antwoorden meestal ook toegelicht.

De Examens N en F

Het examendeel van de cursus bestaat uit de officiƫle examens die de afgelopen jaren zijn afgenomen. Ze zijn net zo opgesteld als de toetsen in de cursussen N en F. Als je de antwoorden hebt ingevoerd en het examen gaat nakijken, dan zie je naast het juiste antwoord ook een korte uitleg waarom dit antwoord juist is, de zogenaamde feedback.

De examens met feedback kun je alleen maken als je de laatste eindtoets van de bijbehorende cursus met goed gevolg hebt afgelegd en ook de toegangstoets voor de examens met goed gevolg hebt afgelegd. 

CW cursus

Naar onze mening kun je CW het beste leren met een live-begeleider. Helaas is die momenteel niet aanwezig bij de DLZA. Je kunt de cursus wel doornemen, op zich staat alles wat je moet weten van CW, inclusief oefeningen, erin. En als wij je een tip mogen geven: Ga niet meteen zelf seinen, maar leer eerst de berichten goed op te nemen alvorens je zelf gaat seinen.

Ook op je mobiel

De DLZA cursussen zijn niet alleen goed te volgen op de website via desktop of laptop, maar ook via de webbrowser op je mobiel. De cursus is zoveel als mogelijk aangepast om te bekijken op de mobiele telefoon in de landschapsstand. Op de pc, laptop en tablet is de cursus ook te volgen via elke internetbrowser.

De app voor Android en IOS is verouderd en wordt niet meer geadviseerd. In plaats daarvan kun je op mobiele apparaten gebruik maken van de internetbrowser.